Katsuaki Inoue

profilephoto

Katsuaki Inoue is Senior Beamline Scientist for the solution state SAXS beamline B21.

Email: katsuaki.inoue@diamond.ac.uk
Tel: +44 (0)1235 77 8863

Key Research Area