Xiaowen Shi

profilephoto

Xiaowen Shi is a Support Scientist for I13.

Email: xiaowen.shi@diamond.ac.uk
Tel: +44 (0) 1235 567509

Key Research Area